Kennisbank

Stuur een e-mail0513 84 54 91

Veel Gestelde Vragen

Moet ik de trein- en buskaartjes bewaren als ik met openbaar vervoer naar mijn werk ga?

Als is afgesproken dat u een reiskostenvergoeding krijgt die is gebaseerd op het openbaar vervoer, moet u de originele trein-, tram-, bus- en strippenkaarten of uitdraai OV goed bewaren. Deze moet u met uw wekelijkse declaratieformulier inleveren (na akkoord opdrachtgever) bij Holland Payroll. Pas daarna krijgt u ze uitbetaald. Als u een vaste vergoeding per dag of een kilometer-vergoeding krijgt, dan hoeft u de kaartjes niet te bewaren.

Wat houdt de identificatieplicht voor mij als werknemer in?


Iedere werknemer in Nederland moet zich op zijn werkplek kunnen identificeren. Daarom moet u altijd een geldig identiteitsbewijs meenemen naar uw werk. Dit is een geldig paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs.

Wanneer krijg ik mijn salaris?

Holland Payroll betaalt salaris op basis van de registratie van uw gewerkte of contractuele uren. U ontvangt dit salaris wekelijks (elke vrijdag), per periode van vier weken of maandelijks (rond de 25e). Afhankelijk van de gemaakte afspraken ontvangt u ook een vergoeding voor gemaakte kosten zoals reiskosten voor woon-werk verkeer. Klik hier voor de betaaldata 2018

Hoeveel reiskostenvergoeding krijg ik voor woon-werkverkeer?

De vergoeding is afhankelijk van de afstand van uw huis naar het werk. Fiscaal is bepaald dat de werkgever iedere kilometer die de werknemer aflegt maximaal 19 cent netto mag vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt en gemaximeerd tot 100 km per dag. Soms heeft de opdrachtgever een bedrijfsregeling met een hogere kilometervergoeding. Het meerdere boven de 19 cent is dan een bruto bedrag. Ook komen vaste vergoedingen per dag voor. Op uw uitzendbevestiging staat of u een reiskostenvergoeding krijg en hoe hoog deze dan is.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn adreswijziging telefonisch doorgeven?

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) dient u schriftelijk aan ons door te geven. Dit kunt u per mail aan ons doorgeven.

Ik kan geen urendeclaraties invoeren. Hoe kan dat?

Dit heeft vaak te maken met het ontbreken van (één van) de volgende gegevens: getekende arbeidsovereenkomst, loonbelastingverklaring of kopie identiteitskaart. Zodra wij alle verplichte documenten retour ontvangen hebben kunt u urendeclaraties invoeren.

Krijg ik altijd reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het betalen van reiskostenvergoedingen. Holland Payroll en/of uw opdrachtgever zijn dan ook niet verplicht om uw reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige opdrachtgevers geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Als u werkt op basis van inlenersbeloning, ontvangt u als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar u op dat moment werkt, voor zover Holland Payroll deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

Krijg ik ook een loonstrook?

Elke keer dat u salaris krijgt uitbetaald, wordt er ook een loonstrook gemaakt. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat u hebt verdiend, vermeld. Bovendien kunt u lezen hoeveel uren u hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag u hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen u hebt gespaard. Al uw loonstroken zijn in te zien in uw online dossier in Pay4me. Hier kunt u uw loonstroken ook downloaden.

Mijn bruto uurloon klopt niet, bij wie moet ik daarvoor zijn?

Holland Payroll neemt het salaris één op één over van de gegevens die wij aangeleverd krijgen van de opdrachtgever. Wanneer dit salaris niet klopt, kunt u het beste contact opnemen met uw opdrachtgever.

Mijn contract wordt door mijn opdrachtgever verlengd, maar ik heb nog geen nieuw contract ontvangen. Wat moet ik doen?

U kunt bij Holland Payroll navragen of uw verlenging al is doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan kunt u het beste contact opnemen met de opdrachtgever.

Waar kan ik terecht voor een klacht of probleem?

Als u via ons werkt, kan het zijn dat u tegen een probleem aanloopt. Natuurlijk gaat u in normale gevallen in gesprek met uw opdrachtgever. Komt u er samen niet uit, dan bespreekt u de situatie met uw contactpersoon bij Holland Payroll.

Welke vergoeding krijg ik als ik voor mijn werk moet reizen?


Als u op verzoek van de opdrachtgever uw eigen auto gebruikt voor de uitoefening van uw werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel, dat u nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt 19 eurocent netto per kilometer. Na akkoord van uw opdrachtgever kunt u deze uren getekend aanleveren bij ons. U kunt het declaratieformulier voor zakelijke kilometervergoeding in de kennisbank onder ‘werknemers’ bij het onderdeel ‘documenten’ downloaden.

Documenten

Klokkenluidersreglement

Bekijk via deze link het klokkenluidersreglement van Brisker Group. Brisker Group wordt gevormd door Holland Payroll, Nextpayroll, Pay for People, Smart Services en Tentoo.

Betaaldata 2019

Holland Payroll betaalt wekelijks (elke vrijdag), eens per 4 weken en maandelijks (rond de 25e) het salaris uit.

Klik hier voor de betaaldata van 2019, ook vindt u hier nationale feestdagen.

Handmatig uren invoeren

Met het formulier ‘handmatig uren invoeren’ kunt u uw eigen uren handmatig invullen en naar ons opsturen.

Klik hier om het document voor handmatig uren invoeren te downloaden.