Kennisbank

Stuur een e-mail0513 84 54 91

Artikelen

Ziekte & Verzuim

Veel Gestelde Vragen

De werknemer heeft urendeclaraties ingevoerd, maar ontvangt geen loon. Hoe kan dat?

Het kan ook voorkomen dat de werknemer uren middels declaraties wel heeft doorgegeven, maar dat deze niet door u zijn goedgekeurd. De werknemer moet in dit geval met u contact opnemen.

Wat zijn reserveringen?

Naast het afgesproken salaris spaart een uitzendkracht voor vakantiedagen en vakantiegeld. Het vakantiegeld krijgt de uitzendkracht één keer per jaar automatisch op de rekening gestort. Als het dienstverband gedurende een jaar eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer, na 6 weken, uitgekeerd.

Hoe komt het dat mijn werknemers bruto-loon altijd hetzelfde is, maar het netto-loon soms verschilt?

Op basis van uw weekloon wordt uitgerekend wat u netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat u werkt. In Nederland moeten werknemers meer belasting betalen naarmate ze meer verdienen (progressief belastingsysteem). Gaat u meer werken, dan houdt u dus per uur netto minder over, terwijl het bruto-uurloon hetzelfde blijft.

Hoe wordt het salaris bepaald als de werknemer werkt volgens de CAO van de ABU?

Het uurloon wordt in fase A per opdracht vastgesteld. Bij elke nieuwe opdrachtgever zijn er twee mogelijkheden. De werknemer kan vanaf zijn eerste werkdag worden beloond volgens de beloningsregeling in de CAO voor Uitzendkrachten. Maar hij/zij kan ook loon ontvangen volgens de beloningsregeling van de inlener. Op de uitzendbevestiging staat welke beloningsregeling voor de werknemer van toepassing is. Werkt hij/zij vanaf dag 1 bij dezelfde inlener, dan ontvangt de werknemer het salaris, de toeslagen en eventuele adv/atv die de inlener ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vindt u in de Cao voor Uitzendkrachten.

Mijn werknemer wil een dag vrij. Wordt het salaris dan doorbetaald?

Volgens de Cao voor Uitzendkrachten wordt het salaris deze dag doorbetaald krijgen als de werknemer voldoende vrije dagen heeft opgebouwd. Fulltimers sparen bijvoorbeeld twee vakantiedagen per maand. De werknemer kan op de loonstrook en het webportal zien hoeveel hij/zij heeft opgebouwd. Deze vrije dagen kunnen door de werknemer worden opgevraagd (na overleg met u) middels contact op te nemen met ons.

Wanneer wordt het vakantiegeld betaald?

Het vakantiegeld wordt conform de CAO van de ABU uitbetaald in de eerste week van juni.

Documenten

Mutatieformulier medewerker

Met het ‘mutatieformulier medewerker’ kunt u wijzigingen doorgeven van medewerkers die al bij Holland Payroll bekend zijn. Zodra wij het formulier ontvangen zullen we de wijziging doorvoeren.

Klik hier om het mutatieformulier medewerker te downloaden.

Mutatieformulier contract

Met het mutatieformulier ‘contracten’ kunt u een bestaande arbeidsovereenkomst wijzigen. Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen zullen we de wijziging doorvoeren.

Klik hier om het mutatieformulier voor contracten te downloaden.

Aanmeldformulier medewerker & contract

Met het aanmeldformulier ‘Medewerker en contract’ kunt u een nieuwe medewerker bij Holland Payroll aanmelden. Hierna zullen wij de medewerker invoeren in onze database en een arbeidsovereenkomst opstellen.

Klik hier om het aanmeldformulier medewerker & contract te downloaden.

Betaaldata 2018

Holland Payroll betaalt wekelijks (elke vrijdag), eens per 4 weken en maandelijks (rond de 25e) het salaris uit.

Klik hier voor de betaaldata van 2018, ook vindt u hier nationale feestdagen.

Mutatieformulier opdrachtgever

Wanneer uw organisatie al klant bij Holland Payroll is, kunt u met het mutatieformulier ‘opdrachtgevers’ de gegevens van uw organisatie laten wijzigen. Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen zullen we de gegevens aanpassen.

Klik hier om het mutatieformulier opdrachtgever te downloaden.