Kennisbank

Stuur een e-mail0513 84 54 91

Artikelen

Ziekte & Verzuim

Veel Gestelde Vragen

De werknemer heeft urendeclaraties ingevoerd, maar ontvangt geen loon. Hoe kan dat?

Het kan ook voorkomen dat de werknemer uren middels declaraties wel heeft doorgegeven, maar dat deze niet door u zijn goedgekeurd. De werknemer moet in dit geval met u contact opnemen.

Wat zijn reserveringen?

Naast het afgesproken salaris spaart een uitzendkracht voor vakantiedagen en vakantiegeld. Het vakantiegeld krijgt de uitzendkracht één keer per jaar automatisch op de rekening gestort. Als het dienstverband gedurende een jaar eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer, na 6 weken, uitgekeerd.

Hoe komt het dat het brutoloon van mijn werknemers altijd hetzelfde is, maar dat het nettoloon soms verschilt?

Op basis van het weekloon wordt uitgerekend wat uw medewerker netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat wordt gewerkt. In Nederland moeten werknemers meer belasting betalen naarmate ze meer verdienen (progressief belastingsysteem). Gaat uw medewerker meer werken, dan houdt hij/zij dus per uur netto minder over, terwijl het bruto-uurloon hetzelfde blijft.

Hoe wordt het salaris bepaald als de werknemer werkt volgens de CAO van de ABU?

Het uurloon wordt in fase A per opdracht vastgesteld. Bij elke nieuwe opdrachtgever zijn er twee mogelijkheden. De werknemer kan vanaf zijn eerste werkdag worden beloond volgens de beloningsregeling in de CAO voor Uitzendkrachten. Maar hij/zij kan ook loon ontvangen volgens de beloningsregeling van de inlener. Op de uitzendbevestiging staat welke beloningsregeling voor de werknemer van toepassing is. Werkt hij/zij vanaf dag 1 bij dezelfde inlener, dan ontvangt de werknemer het salaris, de toeslagen en eventuele adv/atv die de inlener ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vindt u in de Cao voor Uitzendkrachten.

Mijn werknemer wil een dag vrij. Wordt het salaris dan doorbetaald?

Uw werknemer kan dit berekenen aan de hand van zijn/haar meest recente loonstrook. Dit kan uw medewerker vinden in zijn/haar online dossier op www.pay4me.nl. Op de strook, bij het kopje ‘reserveringen’ staat het gespaarde bedrag bij ‘verlof’ en eventueel bij ‘ADV’. Dit bedrag dient gedeeld te worden door het bruto uurloon. De uitkomst geeft het aantal gespaarde verlofuren aan, welke de medewerker in kan zetten voor de opname van een verlofdag. Wanneer u een contract met zogenaamde werkgarantie heeft afgesproken en waarbij u een vast aantal uren per periode betaald, houdt u zelf een verlofkaart bij. Wilt u zeker zijn van uw situatie? Neem dan persoonlijk contact met ons op via info@hollandpayroll.nl of telefonisch op 0513-845491.

Wanneer wordt het vakantiegeld betaald?

Het vakantiegeld wordt conform de CAO van de ABU uitbetaald in de eerste week van juni.

Documenten

Klokkenluidersreglement

Bekijk via deze link het klokkenluidersreglement van Brisker Group. Brisker Group wordt gevormd door Holland Payroll, Nextpayroll, Pay for People, Smart Services en Tentoo.

Aanmeldformulier nieuwe payrollmedewerker

Wilt u een nieuwe payrollmedewerker aanmelden bij Holland Payroll? Gebruik daar dan dit aanmeldformulier voor. Dit document is eenvoudig digitaal in te vullen. Wanneer u dit heeft gedaan, stuur het document dan naar info@hollandpayroll.nl

Betaaldata 2019

Holland Payroll betaalt wekelijks (elke vrijdag), eens per 4 weken en maandelijks (rond de 25e) het salaris uit.

Klik hier voor de betaaldata van 2019, ook vindt u hier nationale feestdagen.