Vergunningen arbeidsmigranten en kennismigranten

Arbeids- en kennismigranten kunnen alleen in Nederland werken als ze beschikken over de juiste werkvergunningen. Welke verblijfsvergunningen voor werk zijn er en voor wie en wanneer gelden ze? Als u een buitenlandse werknemer aanneemt, doet u als werkgever een aanvraag verblijfsvergunning. Dit kan onder meer gaan om een visum kort verblijf, een TWV, een GVVA of een EU Blue Card. We zetten de meest voorkomende vergunningen op een rij.

Visum kort verblijf

Met een visum kort verblijf kan iemand maximaal 3 maanden in Nederland verblijven. Zeer geschikt voor kort verblijvende kenniswerkers of mensen die een (kort) zakelijk bezoek brengen aan ons land. De bezoeker kan dit visum in eigen land aanvragen bij de Nederlandse ambassade. Daarbij moet het doel van de reis duidelijk zijn. Het visum geldt voor inwoners van bijna 70 niet EU-landen.

MVV

Bezoekers van buiten de EU die langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven, hebben een MVV nodig. Een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Bij de aanvraag van dit visum kan met de TEV-procedure (Toelating en Verblijf) direct een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Daarbij moet worden aangegeven wat de aanvrager in Nederland komt doen.

 

GVVA

De GVVA is de Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Deze vergunning vraagt u of Holland Payroll aan bij de IND als de arbeidsmigrant langer dan 3 maanden bij u in dienst blijft. De IND toetst vervolgens of de beoogde werknemer een ‘wezenlijk Nederlands belang’ dient: is in Nederland en elders in Europa echt geen geschikt personeel te vinden?

De vergunning bestaat uit een verblijfsdocument voor de werknemer en een aanvullend document voor werkgever en werknemer. In dit aanvullende document staat bij welke werkgever de arbeidsmigrant mag werken en onder welke voorwaarden. De GVVA wordt niet gebruikt voor kennismigranten, wél voor ‘gewone’ werknemers die niet uit de EER of Zwitserland komen.

Voor sommige werknemers geldt een uitzondering en hoeft u helemaal geen werkvergunning (TWV of GVVA) aan te vragen, zoals voor kennismigranten.

Vergunningen voor kennismigranten

Werkgevers die een kennismigrant willen aannemen, starten een TEV-procedure (Toegang en Verblijf) bij de IND. Dit kunnen alleen werkgevers die erkend IND-referent zijn. De IND onderzoekt of er bezwaren zijn tegen de toelating vanwege de openbare orde of veiligheid. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Is de uitslag van het onderzoek positief en voldoet de kennismigrant aan de overige voorwaarden voor vreemdelingen? Dan kan hij in eigen land een MVV afhalen bij de Nederlandse ambassade. Daarmee kan hij naar Nederland komen en zijn verblijfsvergunning afhalen bij de IND.

Als de kennismigrant geen MVV nodig heeft, kan de werkgever de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning starten terwijl de kennismigrant al in Nederland is.

EU Blue Card

Naast de Nederlandse kennismigrantenregeling is er een Europese ‘kennismigrantenregeling’: de Europese blauwe kaart. Om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart, moeten kennismigranten:

minimaal een 3 jaar durende bacheloropleiding hebben afgerond
een diploma bezitten dat is gewaardeerd door de Internationale diplomawaardering (IDW)
minimaal € 5.160 bruto per maand verdienen

Deze inkomens- en opleidingseisen zijn hoger dan voor reguliere kennismigranten. Een ander verschil is dat houders van een EU Blue Card sneller in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning dan kennismigranten die volgens de Nederlandse regeling werken.

TWV

TWV staat voor Tewerkstellingsvergunning. Als werkgever kunt u een TWV aanvragen bij het UWV. Vervolgens wordt getoetst of de beoogde werknemer een ‘wezenlijk Nederlands belang’ dient. Dat gaat vooral om de vraag: had u als werkgever echt geen geschikt personeel kunnen vinden in Nederland of elders in Europa? Een kennismigrant heeft geen TWV nodig.

Bel mij terug

Meer weten over vergunningen? We bellen u erover wanneer het u uitkomt.

Bel mij terug - Vergunningen arbeidsmigranten & kennismigranten