Slagerij Bruinsma Makkum

Startend ondernemer

Na 13 jaar het slagersvak in loondienst te hebben uitgeoefend, ben ik in januari 2016 gestart met een eigen slagerij annex winkel. In het centrum van Makkum, een Fries dorp pal aan de IJsselmeerkust, dus veel zomertoerisme en watersportactiviteiten.

Eigen personeel?

Natuurlijk heb ik overwogen mijn personeel in eigen dienst te nemen. Maar ik heb uiteindelijk bewust Holland Payroll in de arm genomen. Ik moet me in de beginfase volop concentreren op mijn bedrijf, alle zeilen bij kunnen zetten om een gezond bedrijf op te bouwen. Er komt enorm veel op mij af, ook zaken waar ik als slager niet direct kennis van heb. Tevreden personeel is een belangrijke factor in het runnen van mijn bedrijf, dat wil ik gewoon heel goed geregeld hebben.

Flexibiliteit

Daarnaast speelt er nog onzekerheid. Makkum is ’s winters een relatief rustig dorp. Maar zomers is er een enorme piek. Veel buitenlanders hebben er namelijk hun tweede huis. Daarnaast is er een enorme toeloop van toeristen en dagjesmensen. Hoe druk wordt het? Hoe snel gaat het uitbreiden van mijn activiteiten? Wat voor invloed heeft dat op mijn personeelsbezetting? Holland Payroll biedt me lange tijd de flexibiliteit die ik nodig heb. Ondernemersrisico’s en wettelijke verplichtingen, zoals in geval van ziekteverzuim worden afgedekt. Over een paar jaar kan ik dan alles weer eens opnieuw gaan bekijken.

Samenvattend

Samenwerken met Holland Payroll is voor mij als startend ondernemer ideaal. Ik kan me volop storten op mijn bedrijf. Het is al spannend genoeg en hun oplossing geeft mij rust op het personele vlak. Zaken waar ik geen verstand van of tijd voor heb kan ik met een gerust hart aan hen over laten.