Maak kennis met payrolling.

Payrolling is een gespecialiseerde vorm van HR-dienstverlening voor de flexibele schil in de organisatie. Wij noemen het wel eens een ABU-plus variant of detacheren plus. De payrollmedewerker is in loondienst bij de payroller en wordt net zoals een uitzendkracht uitgeleend aan een opdrachtgever. De risico’s en goed werkgeverschap liggen daarmee bij de payroll organisatie, in dit geval Holland Payroll. U heeft bij payrolling daarbij zelf uw tijdelijke medewerker geworven en geselecteerd en brengt deze dan (tijdelijk) onder bij ons. Maar u kunt ook juist de door het uitzendbureau geworven tijdelijke medewerker na de minimale afgesproken termijn langer aan u binden. Waarbij u zelf de medewerker (nog) niet in dienst hoeft te nemen maar deze overzet naar de payrolldienst. Wij van Holland Payroll vinden het van essentieel belang om de  payrollmedewerker van goede arbeidsvoorwaarden te voorzien. Zij zijn immers niet alleen het menselijke kapitaal van uw organisatie maar ook die van ons. Werknemers die meegaan in flexibiliteit verdienen een passende beloning.

Payrolling geeft ruimte.

Payrolling is de oplossing voor de flexibele schil in de organisatie. Holland Payroll neemt medewerkers in dienst en is daarmee juridisch werkgever. Wij zorgen voor arbeidsovereenkomsten op maat, aanmeldingen bij UWV en belastingdienst, pensioenopbouw, werknemersverzekeringen, salarisbetalingen, ziektebegeleiding en loonadministratie. Payrolling gaat dus veel verder dan het extern zetten van de salarisadministratie. Het geeft onze opdrachtgevers ruimte om te focussen op ondernemen.

U werf en selecteert zelf.

Holland Payroll neemt alleen het juridisch werkgeverschap over. U werft en selecteert zelf uw medewerkers en bepaalt de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Pas daarna komen wij in beeld en draagt u de juridische aspecten en het feitelijke dienstverband over aan Holland Payroll. U blijft zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de werknemer, personeelsplanning, loopbaanontwikkeling, de inhoud van opleidingen en functioneringsgesprekken.

De voordelen.

Onze opdrachtgevers kiezen juist voor payroll om de verschillende voordelen die dat voor hen maar ook voor de werknemer biedt. Hieronder zetten wij enkele daarvan nogmaals voor u op een rij. Wij maken uiteraard graag met u een afspraak om deze voordelen maar ook andere mogelijkheden met u persoonlijk te bespreken.

Flexibiliteit.

Payrolling geeft extra mogelijkheden in flexibele arbeidscontracten. Zonder medewerkers in dienst te nemen, maakt u gedurende maximaal 5,5 jaar gebruik van hun kwaliteiten. En als u de werknemer zelf een vast arbeidsovereenkomst wilt aanbieden, dan zorgen wij voor een vlotte en correcte afwikkeling van alle administratieve zaken. Als werknemer kunt u langer bij een bedrijf flexibel blijven werken. Payrolling: de unieke combinatie van flexibiliteit en zekerheid.

Administratieve lastenverlichting.

Bij het in dienst nemen van personeel komt veel administratief werk om de hoek kijken. Onder andere het aanmaken van arbeidsovereenkomsten, de salarisadministratie, ziek- en herstelmeldingen en ook het bijhouden van de wijzigingen in wet- en regelgeving. Door het uitbesteden van al deze taken aan de payroll organisatie, bespaart u zich veel administratief werk.

Besparen op personeelskosten.

Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap kan u een behoorlijke besparing opleveren in uw personeelskosten. Door gebruik te maken van Holland Payroll bent u per saldo vaak minder geld kwijt dan wanneer u alle diensten los inkoopt dan wel zelf binnen uw organisatie hiervoor medewerkers heeft aangetrokken. U profiteert van het schaalvoordeel van de inkoop van Holland Payroll.

Minder risico's en meer zekerheid.

Onze oplossingen zijn afgestemd om risico's voor opdrachtgevers en werknemers af te dekken en betaalbaar te maken. Bij het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap, loopt u geen arbeidsrechtelijke risico's meer ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte, WIA, arbeidsovereenkomsten etc. U betaalt een vooraf afgesproken en vast bedrag per uur. De risico's komen voor rekening van Holland Payroll.

Ontzorging.

Dankzij onze ervaring in het verlenen van payroll dienstverlening, hebben wij alle processen zorgvuldig en efficiënt ingericht. Het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap brengt immers een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De juiste arbeidsovereenkomsten en voorwaarden, correcte salarisadministratie en tijdige salarisbetaling en geen aansprakelijkheid meer richting instanties als De Belastingdienst of het UWV.

Binding werknemers.

Uw personeel is onze zorg. Holland Payroll is er bij gebaat dat uw werknemers betrokken blijven bij uw organisatie. U blijft dan ook zelf verantwoordelijk voor het werven en aansturen van uw personeel. Uw werknemers kunnen altijd bij ons terecht met vragen over de salarisadministratie en arbeidsovereenkomsten. Bovendien kunnen wij ze langer aan u binden dan bij andere vormen van flexibele arbeidsvormen.