Ziektekosten

Naast de basispremie voor de zorgverzekering betaalt vanaf 2013 uw werkgever de wettelijke inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75% over het brutoloon (over maximaal 50.853 euro).