Ziek en beter melden

U dient zich voor 9 uur ’s ochtends bij Holland Payroll én bij uw opdrachtgever ziek te melden. Zodra u weer hersteld bent dient u zich voor 9 uur ’s ochtends bij Holland Payroll én bij uw opdrachtgever beter te melden. Telefoonnummer van Holland Payroll: (0513) 84 54 91.

Let op:

  • Holland Payroll heeft de verzuimbegeleiding van zijn werknemers uitbesteed aan FlexCom4. Als u ziek wordt, krijgt u in eerste instantie met deze organisatie te maken. Zij dragen zorg voor de verzuimadministratie, verzuimbegeleiding en de uitvoering van de Ziektewet.
  • Bij elke ziekmelding kan iemand van FlexCom4 of de arbodienst contact met u opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. U bent verplicht om tot 19.00 uur thuis te blijven om contact en bezoek mogelijk te maken.
  • Verblijft u tijdens de ziekteperiode op een ander adres dan uw huisadres? Dit dient direct doorgegeven te worden bij de ziekmelding en als de wijziging tijdens de ziekteperiode ontstaat aan zowel Holland Payroll als de casemanager van FlexCom4.
  • Ziek tijdens vakantie? U dient dit direct te melden en het vakantieadres door te geven. Als u in het buitenland verblijft, moet u een arts raadplegen. Bij terugkomst moet u een medische verklaring overleggen met daarin de aard en de duur van de ziekte