Welke vergoeding krijg ik als ik voor mijn werk moet reizen?


Als u op verzoek van de opdrachtgever uw eigen auto gebruikt voor de uitoefening van uw werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel, dat u nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt 19 eurocent netto per kilometer. Na akkoord van uw opdrachtgever kunt u deze uren getekend aanleveren bij ons. U kunt het declaratieformulier voor zakelijke kilometervergoeding in de kennisbank onder ‘werknemers’ bij het onderdeel ‘documenten’ downloaden.