Moet ik de trein- en buskaartjes bewaren als ik met openbaar vervoer naar mijn werk ga?

Als is afgesproken dat u een reiskostenvergoeding krijgt die is gebaseerd op het openbaar vervoer, moet u de originele trein-, tram-, bus- en strippenkaarten of uitdraai OV goed bewaren. Deze moet u met uw wekelijkse declaratieformulier inleveren (na akkoord opdrachtgever) bij uw intermediair. Pas daarna krijgt u ze uitbetaald. Als u een vaste vergoeding per dag of een kilometer-vergoeding krijgt, dan hoeft u de kaartjes niet te bewaren.