Loon bij ziekte

Conform de ABU-CAO krijgt u maximaal twee jaar loon doorbetaald. De eerste 2 dagen waarop u wegens ziekte niet heeft kunnen werken, de zogenaamde wachtdagen, ontvangt u geen loon. De hoogte van het ziekengeld is het 1e jaar 91% loondoorbetaling van het gemiddeld dagloon van 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding en het 2e jaar 80% hiervan.