Langdurig ziek

Blijft u langere tijd ziek, dan schakelt FlexCom4 ter ondersteuning van de re-integratie hun arbodienst in. Er vindt periodiek overleg plaats met de arbodienst over hoe het herstel verloopt en hoe de werknemer (voor zover mogelijk) zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Tijdens ziekte wordt ook een actieve rol van u verwacht, conform de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit houdt o.a. in dat u ons op de hoogte houdt van de arbeidsongeschiktheid, u verplicht bent om mee te werken aan het opstellen van een Plan van Aanpak voor re-integratie en om gesprekken te voeren over de re-integratie.