Langdurig ziek

Blijft de werknemer langere tijd ziek, dan schakelt Inbeeldt ter ondersteuning van de re-integratie hun arbodienst in. Er vindt periodiek overleg plaats met de arbodienst over hoe het herstel verloopt en hoe de werknemer (voor zover mogelijk) zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Tijdens ziekte wordt ook een actieve rol van de werknemer verwacht, conform de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit houdt o.a. in dat de werknemer vanaf de 3e week ons op de hoogte houdt van de arbeidsongeschiktheid, hij/zij verplicht is om mee te werken aan het opstellen van een Plan van Aanpak voor re-integratie en om gesprekken te voeren over de re-integratie.