Krijg ik ook een loonstrook?

Elke keer dat u salaris krijgt uitbetaald, wordt er ook een loonstrook gemaakt. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat u hebt verdiend, vermeld. Bovendien kunt u lezen hoeveel uren u hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag u hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen u hebt gespaard. Al uw loonstroken zijn in te zien in uw online dossier in Pay4me. Hier kunt u uw loonstroken ook downloaden.