Krijg ik altijd reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het betalen van reiskostenvergoedingen. Holland Payroll en/of uw opdrachtgever zijn dan ook niet verplicht om uw reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige opdrachtgevers geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Als u werkt op basis van inlenersbeloning, ontvangt u als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar u op dat moment werkt, voor zover Holland Payroll deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.