Ik kan geen urendeclaraties invoeren. Hoe kan dat?

Dit heeft vaak te maken met het ontbreken van (één van) de volgende gegevens: getekende arbeidsovereenkomst, loonbelastingverklaring of kopie identiteitskaart. Zodra wij alle verplichte documenten retour ontvangen hebben kunt u urendeclaraties invoeren.