De werknemer heeft urendeclaraties ingevoerd, maar ontvangt geen loon. Hoe kan dat?

Het kan ook voorkomen dat de werknemer uren middels declaraties wel heeft doorgegeven, maar dat deze niet door u zijn goedgekeurd. De werknemer moet in dit geval met u contact opnemen.