Hoeveel reiskostenvergoeding krijg ik voor woon-werkverkeer?

De vergoeding is afhankelijk van de afstand van uw huis naar het werk. Fiscaal is bepaald dat de werkgever iedere kilometer die de werknemer aflegt maximaal 19 cent netto mag vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt en gemaximeerd tot 100 km per dag. Soms heeft de opdrachtgever een bedrijfsregeling met een hogere kilometervergoeding. Het meerdere boven de 19 cent is dan een bruto bedrag. Ook komen vaste vergoedingen per dag voor. Op uw uitzendbevestiging staat of u een reiskostenvergoeding krijg en hoe hoog deze dan is.