Hoe wordt het salaris bepaald als de werknemer werkt volgens de CAO van de ABU?

Het uurloon wordt in fase A per opdracht vastgesteld. Bij elke nieuwe opdrachtgever zijn er twee mogelijkheden. De werknemer kan vanaf zijn eerste werkdag worden beloond volgens de beloningsregeling in de CAO voor Uitzendkrachten. Maar hij/zij kan ook loon ontvangen volgens de beloningsregeling van de inlener. Op de uitzendbevestiging staat welke beloningsregeling voor de werknemer van toepassing is. Werkt hij/zij vanaf dag 1 bij dezelfde inlener, dan ontvangt de werknemer het salaris, de toeslagen en eventuele adv/atv die de inlener ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vindt u in de Cao voor Uitzendkrachten.