Hoe komt het dat het brutoloon van mijn werknemers altijd hetzelfde is, maar dat het nettoloon soms verschilt?

Op basis van het weekloon wordt uitgerekend wat uw medewerker netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat wordt gewerkt. In Nederland moeten werknemers meer belasting betalen naarmate ze meer verdienen (progressief belastingsysteem). Gaat uw medewerker meer werken, dan houdt hij/zij dus per uur netto minder over, terwijl het bruto-uurloon hetzelfde blijft.