Erkend referent

Alleen werkgevers die erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, kunnen een kennismigrant in dienst nemen. De procedure om erkend referent te worden, is complex en kost veel tijd, energie en geld. Holland Payroll is al jaren erkend IND-referent en helpt ondernemers kennismigranten in dienst te nemen.

Verplichtingen erkend referent als werkgever

Erkende referenten hebben meerdere plichten. Zij moeten het bijvoorbeeld melden wanneer:
• de kennismigrant niet meer voldoet aan het minimumsalaris dat voor hem geldt
• het dienstverband ten einde is
• de kennismigrant van functie verandert
• de kennismigrant teruggaat naar zijn land van herkomst
• de kennismigrant binnen Nederland verhuist
• u geen zicht meer heeft op de kennismigrant

Daarnaast is een erkend referent verplicht om:

• de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit 5 jaar te bewaren
• de tewerkstellingsvergunning 5 jaar te bewaren
• de loonspecificaties vast te leggen
• een kopie van het paspoort te bewaren
• de kennismigrant te informeren over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden

Meerdere bedrijfsonderdelen

Een IND-erkenning geldt voor één rechtspersoon met KvK-nummer. Bestaat uw bedrijf uit meerdere onderdelen met een eigen KvK-nummer? Dan moet elk bedrijfsonderdeel dat een kennismigrant aanneemt, apart erkend zijn.

Controle en maatregelen

De IND controleert steekproefsgewijs of referenten zich aan de regels houden. Als dit niet het geval is, kan de IND verschillende maatregelen nemen. Dit varieert van een waarschuwing of het intrekken van de erkenning tot een boete of zelfs aangifte van een strafbaar feit.

Voordelen erkend referent

Erkende referenten kunnen een versnelde aanvraagprocedure gebruiken voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Dit betekent dat de IND sneller op de aanvraag reageert. Ook hoeven minder bewijsstukken naar de IND te worden toegestuurd én is er een vast aanspreekpunt bij de IND.

Zelf referent worden

Zelf erkend referent worden? Dan kunt u op de website www.ind.nl een aanvraagformulier downloaden voor erkenning als referent. De IND onderzoekt vervolgens of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden. De aanvraag voor erkenning als referent kost in 2019 € 3.927 en duurt mogelijk 3 maanden. Voor startups of bedrijven met minder dan 50 medewerkers is dit € 1.963. Veel bedrijven werken echter samen met een gespecialiseerde IND-referent als Holland Payroll zodat ze dit zelf niet hoeven te worden.

Holland Payroll als erkend referent

Holland Payroll is al jaren erkend referent. Jaarlijks kiezen tientallen werkgevers ervoor om kennismigranten via ons aan te stellen. Omdat wij erkend referent zijn, hebben deze werkgevers geen omkijken naar alle administratieve verplichtingen en procedures. Als werkgever hoeft u zich dan alleen te richten op de samenwerking met de kennismigrant.

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op - Erkend referent