Nieuwe wet moet arbeidsmarkt in balans brengen

Huidige wetten en regels staan een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met zijn Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de minister de huidige arbeidsmarkt aanpassen. De wet heeft als doel om meer balans te brengen tussen vaste en flexibele contracten. Holland Payroll zet de maatregelen van de wet uiteen.

1. Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan. Nu is het enkel mogelijk werknemers te ontslaan als er sprake is van één van de acht ontslaggronden. Met de WAB moet het mogelijk worden werknemers te ontslaan bij een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Wanneer deze cumulatiegrond gehanteerd wordt bij ontslag, kan de werknemer wel meer ontslagvergoeding ontvangen.

2. Werknemers krijgen vanaf de indiensttreding recht op een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt wel lager bij lange dienstverbanden.

3. Kleine werkgevers kunnen een regeling treffen om de ontslagvergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten stopzetten wegens pensionering of ziekte.

4. Werkgevers kunnen langere proeftijden gaan hanteren voor vaste contracten. Dit verandert van 2 maanden naar 5 maanden.

5. Nu mogen tijdelijke contracten aansluitend voor 2 jaar worden aangegaan, maar met de WAB wordt dit verlengd tot 3 jaar.

6. Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

7. Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

8. Een voordelige ww-premie voor de werkgever moet het aantrekkelijker maken om werknemers vaste contracten aan te bieden.

Minister Koolmees wil het wetsvoorstel vóór de zomer naar de Raad van State sturen, om vervolgens bij de Tweede Kamer in te dienen. Daarom is de wet sinds deze week in internetconsultatie. Dit betekent dat de samenleving wordt geïnformeerd over de wet en dat men kan reageren op het voorstel. Hiermee wordt de kwaliteit van de WAB verbeterd.

Reacties op Wet Arbeidsmarkt in Balans

Tot nu toe wordt door zowel werknemers, werkgevers als vakbonden overwegend ontevreden gereageerd op het wetsvoorstel. Vakbonden zoals FNV en CNV zien niet in hoe de situatie op de arbeidsmarkt zal veranderen en stellen dat de onzekerheid voor werknemers blijft. Wel zijn zij positief over de ww-premie en de nieuwe regeling omtrent ontslagvergoedingen. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren kritisch op het concept-wetsvoorstel. “Anders dan in het Regeerakkoord aangekondigd, wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker”, stellen de ondernemersorganisaties. “Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar. De voorgestelde maatregelen sluiten daarnaast niet aan op de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. In plaats daarvan wordt flex als containerbegrip weggezet (ook vaste banen met wisselende uren gelden als flex) en wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de toename van het aantal tijdelijke contracten sinds 2003 voor bijna de helft voor rekening komt van jongeren van 15 tot 25 jaar, die vaak maximaal 12 uur per week werken en veelal als bijbaan.”

Tot 7 mei 2018 kan worden gereageerd op het concept-wetsvoorstel via: https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans. Holland Payroll blijft de vorderingen van het wetsvoorstel in de gaten houden en houdt jou via de website en onze nieuwsbrief op de hoogte.