Holland Payroll sponsor van Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Sinds begin dit jaar is Holland Payroll de trotse sponsor van het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant in Veldhoven en daarmee lid geworden van ‘De club van 52’.

Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

In Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Maxima Medisch Centrum Veldhoven. Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Motivatie Holland Payroll

Iedereen kent helaas uit eigen ervaring, danwel vanuit ervaringen om ons heen, wat het betekent om een ziek kind te hebben. Dan is het erg belangrijk en fijn dat ouders en andere familieleden een ‘thuis’ hebben omdat de zorg om het zieke kind alle aandacht en energie vraagt. Het Ronald McDonald Huis draagt ertoe bij dat dit ‘thuis’ kan worden gerealiseerd en ouders dicht bij hun kind aanwezig zijn. Immers een ziek kind kàn simpelweg niet zonder zijn ouders! Als weeksponsor draagt Holland Payroll in week 31 de exploitatie van Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant. Dit voor de komende 3 jaar. Holland Payroll maakt in die week mede mogelijk dat het Ronald McDonald Huis kan bestaan. Met deze sponsoring draagt Holland Payroll, naast het project ‘Women on Wings’ nóg nadrukkelijker bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat ons niet alleen om de resultaten van klanten en dienstverlening naar medewerkers, Holland Payroll kijkt ook naar de wereld om ons heen.