Holland Payroll is van ons allemaal!

In het heetst van de politieke verkiezingsstrijd is het vaak voorbij gekomen. Vraagstukken als; zijn mensen met een migratieachtergrond een lust of een last, is Nederland ook van hen of houden we liever vast aan oude tradities?

Als payrollbureau zijn we gewend onder druk te staan van opinies uit verschillende maatschappelijke en politieke hoeken. Payroll is voor sommigen een verfoeide vorm van flexibele arbeid en steken deze mening niet onder stoelen of banken. De payrollbranche is daarom door Jurriën Koops, directeur van de ABU, recent nog eens treffend omschreven als “de krabpaal van de maatschappij”.

Als Holland Payroll zijn we er absoluut van overtuigd dat (onze wijze van het bedrijven van) payroll bijdraagt aan de maatschappij. Evenzeer zijn we er van overtuigd, dat mensen met een migratieachtergrond bijdragen aan de economische groei van ons land. Sterker, als specialistische IND-referent in verloning van kennismigranten ondervinden we dit iedere dag weer. Tientallen klanten met grote behoefte aan specifieke kennis van mensen uit niet-EER landen. Zonder deze migranten kunnen zij niet optimaal functioneren.

Uit recent gepubliceerd onderzoek is dit weer eens bevestigd: arbeidsmigratie is belangrijk bij het oplossen van arbeidstekorten en draagt bij aan de economische groei en werkgelegenheid.

Laten we met z’n allen hopen dat de mainstream-politiek zich ook na de verkiezingen blijft richten op deze economische groei en niet blijft hangen in populistische meningen over payroll en migratie.