Fors minder vakantiegeld voor werknemers

Dit jaar krijgen veel werknemers fors minder vakantiegeld dan dat zij in voorgaande jaren gewend zijn te ontvangen. De reden voor deze verlaging is dat dit jaar bij de uitkering van bijzondere beloningen (waaronder het vakantiegeld) rekening wordt gehouden met de afbouw van de heffingskortingen. Het gevolg hier van is dat men over het gehele jaar minder inkomstenbelasting hoeft te betalen maar dat er netto minder wordt overgehouden van het vakantiegeld. 

Afbouw heffingskorting

De heffingskorting is een korting op de belasting die een werknemer moet betalen. ADP meldt dat de heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn gemaakt en in stappen worden afgebouwd. Per 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner.

Door het zwaarder belasten van het vakantiegeld wordt geprobeerd om het vervelende moment van terugbetaling van de arbeidskorting of heffingskorting te voorkomen. Met name de hogere inkomens zullen minder vakantiegeld ontvangen. Dat betekent echter wel dat in tegenstelling van voorgaande jaren nu wel rekening wordt gehouden met de afbouw in heffingskorting.

Voor nu betekent het dat het vakantiegeld bij het normale loon wordt opgeteld. Daarover wordt de loonbelasting geheven. Dit kan er ook voor zorgen dat het meevalt met de daling van het vakantiegeld maar hier zal de werknemer het bedrag mogelijk moeten terugbetalen via de inkomstenbelasting.

Bron: Nu.nl