Afstand tot de arbeidsmarkt

Recent beantwoordde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen over het afsluiten van payroll-contracten door gemeenten. In de beantwoording niks schokkends; gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun personele bestand en daarbij hoort een zekere mate van flexibiliteit.
Terloops kwam ook payroll bij de rijksoverheid aan bod. Een en ander naar aanleiding van de in 2014 gepubliceerde doelstelling de inhuurvorm payrolling bij het Rijk af te bouwen.

De vraag was of er “mensen op basis van payroll in dienst bij de Rijksoverheid” zijn.
Verrassend, op basis van ”de laatste actuele gegevens, blijkt dat er op dit moment geen personen meer werkzaam zijn op basis van een payrollovereenkomst bij de sector Rijk”. En daarmee heeft het Rijk dus voldaan aan de zichzelf opgelegde doelstelling voor 1 mei 2016 payrollcontracten volledig te hebben afgebouwd.

Wie houdt hier nu wie voor de gek? Is er werkelijk iemand die gelooft dat de Rijksoverheid geen mensen op payrollbasis meer inhuurt? Niet bij Rijkswaterstaat, bij de Belastingdienst, de ministeries, politie, ondersteunende rijksoverheidsdiensten enz.?

Hoe het in de werkelijkheid zit? Al twee jaar hoor je in de markt de geluiden over de oplossing: “vanaf nu noemen we het gewoon uitzenden”….

Laten we duidelijk zijn, payrollen op basis van de ABU/NBBU is een prima vorm van het lenig maken van je organisatie, ook bij de Rijksoverheid! Daar hoeft niemand zich voor te schamen, en het hanteren daarvan hoeft ook niemand weg te moffelen met wegduikend gedrag.

De constatering dat de verantwoordelijke beleidsmakers een behoorlijke afstand tot de (werkelijke) arbeidsmarkt hebben is zorgelijk. Blijkbaar laat men zich bij vraagstellingen al snel iets op de mouw spelden. Als dat ook zo gaat bij nalevingsonderzoeken op wanconstructies dan is er weinig te verwachten van de voorgenomen toename van handhaving op regelgeving.

Wij genieten intussen, midden in de echte arbeidsmarkt en gaan weer door met ons mooie payrollwerk. Met bijvoorbeeld degenen die een andersoortige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja zeker, beleidsmakers van het Rijk, we verlonen ook Participatie-doelgroepers, prachtige samenwerkingen met bijvoorbeeld gespecialiseerde Wajong-jobcoaches en werklozenprojecten onder auspiciën van rijks- en lokale overheden. Lang leve het payrollen in de overheid!